صفحه نخست | انواع غذا | انواع شیرینی | انواع دسر | هنر پذیرایی و نکات آشپزی | Iranian Foods

۱۳۸۸ تیر ۱۰, چهارشنبه

Ice cream

Ingredients: 4 servings
vanilla ice-cream, one litre
thick (or double) cream, 100 grams
rose-water, 2 spoonfuls
Directions
The cream used to prepare Bastani Akbar-Mashti should be very thick. Leave the cream in the freezer until it is frozen. Cream or Ice-cream should not be very hard. Cut frozen cream into small pieces and mix with ice-cream. Add rose-water and mix well.Place the mix in the freezer for at least one hour

هیچ نظری موجود نیست: